projekti DELMVET »

DELMVET, takim në Beograd për përvojën serbe të arsimit profesional

DELMVET, takim në Beograd për përvojën serbe të arsimit profesional

Tetor 18, 2012 Comments Off on DELMVET, takim në Beograd për përvojën serbe të arsimit profesional

Shkëmbimi i përvojave të vendeve të ndryshme në lidhje me zhvillimin e arsimit profesional ishte në qendër të takimit të radhës së komitetit drejtues teknik të projektit DELMVET (Zhvillimi i Modelit Efikas të Menaxhimit

Read More »