projekti DELMVET »

DELMVET, takim në Beograd për përvojën serbe të arsimit profesional

DELMVET, takim në Beograd për përvojën serbe të arsimit profesional

Tetor 18, 2012 Komentet Off

Shkëmbimi i përvojave të vendeve të ndryshme në lidhje me zhvillimin e arsimit profesional ishte në qendër të takimit të radhës së komitetit drejtues teknik të projektit DELMVET (Zhvillimi i Modelit Efikas të Menaxhimit

Read More »